เกี่ยวกับเรา

           บริษัท ซี.พี.โมเดลแอนด์ซายน์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2548 จนถึงปัจจุบัน เริ่มจากรับงานด้านโมเดลด้านสถาปัตย์ทุกชนิด จนกิจการเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอด ต่อมาบริษัทได้ลงเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานได้หลากหลาย ทั้งเครื่องตัดเลเซอร์,และเครื่อง CNC  ต่อมาก็ได้ขยายกิจการโดยการเปิดแผนกงานจำหน่ายและแปรรูปงานอะคริลิค รับตัดเลเซอร์,รับตัดและแกะสลักด้วยเครื่อง Laser และ CNC งานตัดพลาสวูด,ตัดอะคริลิค,แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด,MDF,ฯลฯ เพื่อรองรับงานได้หลากหลายขึ้นและสามารถให้บริการลูกค้าใด้มากขึ้นและรวดเร็ว


          สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

   จำหน่ายแผ่นอะคริลิค และแปรรูปอะคริลิค แผ่นพลาสวู๊ด, รับทำป้ายโฆษณา , รับตัดเลเซอร์ , แกะสลักด้วยเลเซอร์, รับตัดเลเซอร์, งานตัดเลเซอร์, Laser Cut , รับตัดCNC .รับทำป้ายอะคริลิค,รับฉลุลายไม้ MDF, ฉลุลายพลาสวูด,รับฉลุลายอะคริลิค, งานฉลุลาย ฯลฯ

 

Visitors: 116,411